KBNN: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn gắn liền với kiểm soát chặt chi

Năm 2017, Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch, trong đó có việc triển khai góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu tại họp báo.Ảnh:VGP/Huy Thắng
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu tại họp báo.Ảnh:VGP/Huy Thắng
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp báo chuyên đề kết quả công tác trọng tâm và cải cách hành chính của hệ thống kho bạc nhà nước năm 2017 chiều ngày 21/12. Lãnh đạo KBNN cho biết, toàn hệ thống đã bám sát chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tài chính và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, trong năm 2017, KBNN đã đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và triển khai thực hiện. 
Về công tác thu, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (KBNN), bám sát dự toán thu NSNN, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. 
Tính đến hết ngày 15/12/2017, tổng thu NSNN đạt 1.222.567 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối NSNN đạt 1.099.586 tỷ đồng, gồm: (thu nội địa là 865.755 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 184.650 tỷ đồng; thu dầu thô là 43.555 tỷ đồng; thu viện trợ là 5.625 tỷ đồng), đạt 90,71% dự toán năm. 
Năm 2017, KBNN tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại 5 ngân hàng thương mại Nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB), mở rộng thu NSNN qua POS. Ngoài ra, KBNN tiếp tục phối hợp với cơ quan Cảnh sát giao thông và Tổng công ty Bưu điện triển khai có hiệu quả công tác phối hợp thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hệ thống bưu điện. 
Các giải pháp nêu trên đã góp phần tập trung nhanh nguồn thu, thanh toán chi trả kịp thời cho NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. 
Về kiểm soát chi, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng-KBNN cho biết, hệ thống KBNN đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. KBNN đã chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 của từng dự án, nhất là những dự án đến ngày 30/9/2017 chưa thực hiện giải ngân hoặc dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ kịp thời.
KBNN cũng đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư theo từng dự án đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đảm bảo chính xác, kịp thời, đặc biệt là các thời điểm ngày 31/8/2017 và ngày 30/9/2017 để phục vụ điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2017, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo. 
KBNN cũng định kỳ, đột xuất báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ về tình hình kiểm soát chi vốn đầu tư công, trong đó có nêu rõ những nguyên nhân chậm giải ngân, vướng mắc và đề xuất kiến nghị. Đáng chú ý, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ xây dựng và đưa vào khai thác ứng dụng báo cáo trực tuyến hằng ngày về số liệu thu, chi ngân sách và huy động vốn phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Lãnh đạo KBNN đã chỉ đạo và quán triệt đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát chi trong toàn hệ thống luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do, bảo đảm thời gian kiểm soát thanh toán chậm nhất là 3 ngày làm việc. 
Ngoài ra, đại diện KBNN cũng cho biết, năm 2017 công tác cải cách hành chính cũng được KBNN đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh thực hiện với một số kết quả tích cực: Triển khai thành công Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi các khoản chi NSNN từ 02/10/2017 góp phần thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư; hoàn thành triển khai thanh toán liên ngân hàng tại KBNN cấp tỉnh trên toàn quốc, đảm bảo công tác thanh toán của hệ thống KBNN được an toàn, kịp thời và chính xác; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại trong cải cách công tác phối hợp thu và thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng...


VGP