Huy động được 2.950 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Ngày 28/8/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Tổng khối lượng gọi thầu là 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.950 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 450 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu là 3,75%/năm, thấp hơn 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/7/2019).

Trái phiếu các kỳ hạn còn lại đều được bán hết. Lãi suất trúng thầu thấp hơn từ 0,02% - 0,16% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/7/2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 148.041,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

 

Hoàng Việt