Hết quý III/2019: Quỹ BOG xăng dầu còn hơn 2 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Ngày 18/11, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý III/2019. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2019 (đến hết ngày 30/9/2019) là 2.019,246 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2019 là âm 620,643 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2019 là âm 499,932 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III/2019 là 2.518,191 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III/2019 là 0 đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý III/2019 là 1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư Quỹ BOG dương và 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm Quỹ BOG.

 

Hoàng Oanh