Hết 2018, VAMC phải xử lý xong tối thiểu 140 nghìn tỷ nợ xấu

Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 2018. Quy mô xử lý nợ xấu trong năm nay đã được giao cụ thể.

Kể từ khi thành lập đến hết 31/12/2017, VAMC đã mua 26.221 khoản nợ với tổng dư nợ gốc nội bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.
Kể từ khi thành lập đến hết 31/12/2017, VAMC đã mua 26.221 khoản nợ với tổng dư nợ gốc nội bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại hội nghị, kể từ khi thành lập đến hết 31/12/2017, VAMC đã thực hiện mua được 26.221 khoản nợ của 16.269 khách hàng tại 42 tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ gốc nội bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.

Về mua nợ theo giá thị trường, VAMC đã ký hợp đồng với 5 tổ chức tín dụng để mua nợ theo giá thị trường đối với 6 khách hàng với tổng giá mua nợ là 3.142,07 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch mua nợ thị trường đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Về thu hồi nợ, năm 2017, VAMC đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thu hồi được 30.700 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch thu hồi nợ năm 2017 được Ngân hàng Nhà nước giao (22.000 tỷ đồng) tăng 2.700 tỷ đồng so với năm 2016.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh đã giao chỉ tiêu cụ thể, yêu cầu VAMC đảm bảo hết năm 2018 xử lý được tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua.

Đồng thời, đầu mối này có chỉ tiêu hoàn thành mua nợ xấu theo giá trị thị trường tổi thiểu 6.600 tỷ đồng trong năm nay, thông qua các giải pháp được phê duyệt tại đề án cấu lại và nâng cao năng lực hoạt động của VAMC giai đoạn 2017-2020 hướng tới 2022.


VnEconomy