Hải Phòng vượt thu ngân sách nhà nước cả năm 2019

(BĐT) - Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 11 tháng là trên 79.118 tỷ đồng, đạt 118,6% dự toán Trung ương giao.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện là 55.085,6 tỷ đồng, đạt 136,6% dự toán năm; thu nội địa thực hiện 22.757,7 tỷ đồng, đạt 95,2% dự toán năm.

Thu ngân sách vượt dự toán là do tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố năm 2019 tiếp tục tăng cao, ước tăng 16,5%, cao gấp 2,4 lần bình quân cả nước. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 24,2%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,77 tỷ USD, tăng 92,51%; vốn đầu tư toàn xã hội đạt 152.960,5 tỷ đồng, tăng 39,69%.

 

Xuân Yến