Hà Nội: thu ngân sách nhà nước đạt 234.850 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Tài chính Hà Nội vừa cho biết, 11 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Thành Phố ước thực hiện là 234.850 tỷ đồng, đạt 89,3% dự toán, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 17.089 tỷ đồng, đạt 98,3% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ, thu nội địa là 214.918 tỷ đồng, đạt 88,2% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương của Thành phố ước thực hiện 11 tháng năm 2019 là 58.250 tỷ đồng, đạt 57,6% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 21.328 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán; chi thường xuyên là 36.398 tỷ đồng, đạt 76,7% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ.         

          

Xuân Yến