Gần 500 tỷ đồng nợ quá hạn tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại VDB

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm, nguồn dự phòng ngân sách địa phương hoặc nguồn thu ngân sách địa phương để trả nợ đúng hạn và đầy đủ với dư nợ của Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đến hạn trả nợ trong năm 2019 - 2023 theo hợp đồng tín dụng đã ký.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, dư nợ của các chương trình đến 31/12/2018 là hơn 7.100 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn đến 31/12/2018 là gần 500 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua một số địa phương đã không trả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, gây khó khăn lớn cho VDB trong việc cân đối nguồn vốn, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngân hàng, làm tăng số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng từ ngân sách Trung ương.

 

Hoàng Oanh