Dự báo lạm phát cả năm chỉ tăng khoảng 3%

(BĐT) - Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG), lạm phát đang có xu hướng ổn định do giá hàng hóa lương thực, thực phẩm ít có khả năng biến động. Trong trường hợp không có sự đột biến về điều chỉnh giá dịch vụ công trong những tháng cuối năm thì lạm phát 2017 chỉ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.
Theo UBGSTCQG, lạm phát đang có xu hướng ổn định. Ảnh: Tường Lâm
Theo UBGSTCQG, lạm phát đang có xu hướng ổn định. Ảnh: Tường Lâm

Tuy nhiên, nếu giá dịch vụ công điều chỉnh tăng thêm 25% sẽ làm lạm phát tăng thêm khoảng 1 điểm %; nếu tỷ giá USD/VND tăng 1% sẽ làm lạm phát tăng thêm khoảng 0,17 điểm %; nếu giá điện tăng 8 – 10% sẽ làm lạm phát tăng 0,3 – 0,4 điểm %.

UBGSTCQG phân tích về CPI 9 tháng năm 2017 tăng chủ yếu do giá dịch vụ y tế và giáo dục tăng 58,1% và 8,65% so với cùng kỳ năm 2016, góp phần làm CPI tổng thể tăng 2,25 điểm % và 0,45 điểm %; giá xăng tăng khiến nhóm giao thông tăng 6,69%, góp phần làm CPI tổng thể tăng 0,63 điểm %; và nhóm nhà ở, điện nước vật liệu xây dựng tăng 4,85%, làm CPI tổng thể tăng 0,76%. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm giảm 2,92% so với cùng kỳ năm 2016, góp phần làm CPI tổng thể giảm 0,66 điểm %. Như vậy, nếu không tính tăng giá dịch vụ công, lạm phát tháng 9/2017 chỉ tăng khoảng 0,7% so với cùng kỳ và tăng 0,3% so với đầu năm.

Minh Thư