Đến 21/5, tăng trưởng tín dụng đạt 5,07%

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau 5 tháng đầu năm, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt. So với cùng kỳ năm 2018, tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 21/5/2019 đạt 5,07%, sau khi đã tăng được 4,44% tính đến cuối tháng 4.
Tín dụng với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Lê Tiên
Tín dụng với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Lê Tiên

Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát, NHNN định hướng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm, có điều chỉnh linh hoạt phù hợp diễn biến, tình hình thực tế nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Những năm gần đây, mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn và được kiểm soát chặt chẽ hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng cao cho thấy tín dụng được phân bổ hiệu quả và có chất lượng. Cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự điều chỉnh tích cực, trong đó tín dụng tập trung vào lĩnh vực SXKD, lĩnh vực ưu tiên.

Đến cuối tháng 3/2019, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 4,84% so với cuối năm 2018, chiếm 25,1% tổng dư nợ đối với nền kinh tế (năm 2018 tăng 21,4%, chiếm 24,8%). Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 1,84%, chiếm 18% (năm 2018 tăng 15,57%). Tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 12,45%, chiếm 3,3% (năm 2018 giảm 1,42%, chiếm 3,01%). Tín dụng cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 4,32%, chiếm 3,13% (năm 2018 tăng 14,58%, chiếm 3,09%). Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tăng trưởng tín dụng đạt 15,57%, chiếm 0,41% (năm 2018 giảm 2,2%, chiếm 0,36%).

Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ cũng cho biết, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ.

Cụ thể, đến cuối tháng 3/2019, tín dụng lĩnh vực bất động sản (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích tự sử dụng) ước tăng 3,29% so với cuối năm 2018, chiếm 18,08% tổng dư nợ nền kinh tế (mức tăng cùng kỳ năm 2018 là 5,72%, chiếm tỷ trọng 15,94%).

Tín dụng với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán ước tăng 2,64% so với cuối năm 2018, chiếm 0,39% (mức tăng cùng kỳ năm 2018 là 0,24%, chiếm tỷ trọng 0,38%).

Tín dụng tiêu dùng ước tăng 3,05%, chiếm 19,66% (mức tăng cùng kỳ năm 2018 là 4,26%, chiếm tỷ trọng 17,41%). Tín dụng cho các dự án BOT,BT giao thông ước đạt 103.573 tỷ đồng, giảm 3,43%, chiếm 1,39%.

Tín dụng ngoại tệ được kiểm soát phù hợp với lộ trình hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế. Các giải pháp điều hành tín dụng mà NHNN đã triển khai:

Ngân hàng Nhà nước đã thông báo và cập nhật chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đến từng tổ chức tín dụng trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động và khả năng tín dụng lành mạnh; trong đó, ưu tiên chỉ tiêu cao hơn đối với tổ chức tín dụng thực hiện trước thời hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Hoàng Oanh