Đã truy thu hơn 3.000 tỷ đồng thuế doanh nghiệp FDI

(BĐT) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, năm 2016, các cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra, thanh tra hơn 1000 doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), truy thu, giảm lỗ hàng nghìn tỷ đồng. 9 tháng năm 2017, kiểm tra gần 1.300 DN FDI, truy thu hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tính đến nay vốn FDI thu hút được khoảng 300 tỷ USD, với nhiều chính sách ưu đãi vào lĩnh vực ưu tiên. Từ năm 1995, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn ngăn chặn thực hiện việc chuyển giá. Việc chuyển giá diễn ra ở nhiều khâu, ngay từ khâu đầu tư, cấp phép đầu tư, đưa máy móc vào giá thấp báo giá cao, sau này khấu hao cũng là chuyển giá. Trong quá trình sản xuất cũng gian lận theo cách đầu ra kê khai rẻ, còn đầu vào kê khai cao. Vì thế, cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp ngành để ngăn chặn chuyển giá.

  

Minh Thư