Cưỡng chế thu gần 11.000 tỷ đồng nợ thuế

(BĐT) - Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 vừa được công bố, tính đến 30/9/2017, cả nước đã đôn đốc thu nợ được 35.944 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 73,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016 chuyển sang năm 2017, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là 25.036 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 10.908 tỷ đồng. Số truy thu thuế từ chống chuyển giá năm 2017 ước đạt khoảng 15 - 16 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến thu ngân sách 2017, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá nỗ lực rất cao trong điều hành của Chính phủ, kết quả hành động với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp, ngành tài chính và cả hệ thống chính trị trong cả nước. Tuy nhiên, số tăng thu so với dự toán chủ yếu là tăng thu của ngân sách địa phương, trong khi thu ngân sách trung ương (NSTW) ước khó đạt dự toán. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, NSTW có khả năng hụt thu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chi của NSTW, vai trò chủ đạo của NSTW khó được bảo đảm.

Hải Bình