Công bố danh sách 116 doanh nghiệp nợ thuế tại Quảng Ninh

(BĐT) - Cục Thuế Quảng Ninh vừa công khai danh sách 116 doanh nghiệp (DN) còn nợ đọng 342 tỷ đồng tiền thuế trên địa bàn Tỉnh, tính đến hết ngày 31/10/2019.
Công ty CP Thống Nhất 508 đứng đầu danh sách nợ thuế với quy mô trên 77 tỷ đồng
Công ty CP Thống Nhất 508 đứng đầu danh sách nợ thuế với quy mô trên 77 tỷ đồng

Theo đó, Công ty CP Thống Nhất 508 đứng đầu danh sách nợ thuế với quy mô trên 77 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân nợ trên 59 tỷ đồng; Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nợ trên 29 tỷ đồng;…

Đây là đợt thứ 5 trong năm 2019 Cục Thuế Quảng Ninh thực hiện công khai thông tin DN nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số nợ thuế đợt công khai này đã giảm so với các lần trước.     

          

Thế Anh