Có khoảng 3% đến 8% lượng vàng đang lưu hành không đạt chất lượng

Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lương Chất lượng cho biết có từ 3% đến 8% lượng vàng trên thị trường không đủ tuổi và không đảm bảo chất lượng.
Có khoảng 3% đến 8% lượng vàng đang lưu hành không đạt chất lượng


FBNC