Chi ngân sách Nhà nước năm 2018 sẽ như thế nào

Chi thường xuyên (lương, tinh giản biên chế...), chi đầu tư phát triển... vẫn là những khoản "ngốn" ngân sách nhiều nhất.