Cấp 21.492 mã chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại

Trong tháng 6/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 267 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 38 tổ chức và 229 cá nhân...
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán tính đến ngày 30/6/2017 là 21.492 mã - trong đó, có 3.352 tổ chức và 18.140 cá nhân.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán tính đến ngày 30/6/2017 là 21.492 mã - trong đó, có 3.352 tổ chức và 18.140 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2017 và bán niên 2017.

Theo đó, trong tháng 6/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 267 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 38 tổ chức và 229 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 36 nhà đầu tư nước ngoài, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư nước ngoài. Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 21.492 mã, trong đó 3.352 tổ chức và 18.140 cá nhân.

Kết thúc quý 2/2017, VSD đã cấp 705 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 590 cá nhân và 115 tổ chức. Đồng thời, hủy 11 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán tính đến ngày 30/6/2017 là 21.492 mã - trong đó, có 3.352 tổ chức và 18.140 cá nhân.


VnEconomy