BIDV lãi “khủng” với 8.800 tỷ đồng năm 2017

(BĐT) - Ngày 17/1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.
BIDV lãi “khủng” với 8.800 tỷ đồng năm 2017

Năm 2017, BIDV đã về đích thành công với các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng tài sản đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với 2016. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.136.778 tỷ đồng, tăng 18% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống đạt 8.800 tỷ đồng, hoàn thành 113,5% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Các chỉ số ROA, ROE đều hoàn thành kế hoạch. BIDV nộp Ngân sách Nhà nước hơn 5.500 tỷ đồng, tiếp tục đứng trong top đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước.

Xác định năm 2018 là năm bản lề tạo tiền đề thực hiện thắng lợi phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, BIDV tiếp tục phương châm hành động “Kỷ cương – Trách nhiệm - Hiệu quả” với quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu KHKD năm 2018. Cụ thể, tín dụng tăng trưởng tối đa 17%; huy động vốn tăng trưởng 17%; chênh lệch thu chi tăng trưởng 18%; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi cổ đông.

Việt Anh