8.700 khoản chi NSNN chưa đủ thủ tục

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã kiểm soát khoảng 329.971 tỷ đồng chi thường xuyên qua KBNN, bằng 39,4% dự toán năm. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 8.700 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 7,9 tỷ đồng.

Về tổng chi NSNN, số liệu của Bộ KH&ĐT cho thấy, từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2016, chi NSNN ước tính đạt 508,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán năm.

Tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2016 ước tính đạt 425,6 nghìn tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm. Thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt thấp.

Như vậy, 6 tháng đầu năm, bội chi NSNN khoảng gần 83 nghìn tỷ đồng.

Việt Thắng