6 tháng đầu năm, lợi nhuận của Samco giảm sút

(BĐT) - Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, Samco đạt 3.073 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (giảm 17% so với cùng kỳ năm 2016) và 222 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (giảm 19% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, tại thời điểm 30/6/2017, trong khi vay dài hạn của Samco không thay đổi thì vay ngắn hạn lại tăng từ 723 tỷ đồng lên 904 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016) làm cho tổng vay dài hạn và ngắn hạn đạt 1.025 tỷ đồng (tăng 21%).         

Hoàng Việt