(BĐT) - Sở Giao thông vận tải Bắc Giang (Chủ đầu tư) vừa tiến hành thanh lý hợp đồng với Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt (RCIC) do nhà thầu không thực hiện đúng những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng.
Sở Giao thông vận tải Bắc Giang chấm dứt hợp đồng với RCIC

Cuối tháng 5/2020, RCIC được Sở Giao thông vận tải Bắc Giang lựa chọn là nhà thầu trúng Gói thầu Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km46-Km62, QL279, tỉnh Bắc Giang, với giá trúng thầu 477,492 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Chủ đầu tư, Nhà thầu RCIC đã không hoàn thành hợp đồng khi không huy động đầy đủ nhân sự thực hiện Gói thầu như điều khoản đã ký kết. Đồng thời, Nhà thầu thực hiện công tác khảo sát không đúng với phương án khảo sát mà Chủ đầu tư đã chấp thuận.

Ngày 6/7/2020, Chủ đầu tư đã hoàn tất ký biên bản thanh lý hợp đồng với Nhà thầu RCIC. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng để lựa chọn nhà thầu thay thế thực hiện gói thầu nêu trên.

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt có địa chỉ trụ sở chính tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Vốn điều lệ đăng ký hiện tại là 13,5 tỷ đồng. Từ giữa năm 2016 đến nay, Công ty được công bố trúng 23 gói thầu tư vấn trên phạm vi cả nước, trong đó, chiếm đa số là các gói thầu được chỉ định thầu.