(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 27/9/2021, số dư tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng của Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 tại các ngân hàng thương mại (Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank) là 4.000 tỷ đồng .
Tiếp tục gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất. Ảnh: Internet

Tiếp tục gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất. Ảnh: Internet

Tính đến 17h ngày 27/9/2021, tổng số huy động 8.692,9 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 13,5 tỷ đồng). Quỹ đã chi 4.506,8 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ đã thực hiện xuất mua vắc-xin là 4.498 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin là 8,8 tỷ đồng.

Về việc tiếp nhận nguồn thu của Quỹ, tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch KBNN và 7 Ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quân đội. Các cá nhân tổ chức có thể nộp vào tài khoản của các ngân hàng nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 15 của Thủ tướng và Chỉ thị 22 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nên Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 không tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức cá nhân được. Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 sẽ tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ trở lại khi được phép.

Hàng ngày, Ban Quản lý Quỹ đã cập nhật số dư Quỹ để kịp thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin KBNN; đồng thời, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ lớn trên Cổng thông tin KBNN. Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ, Ban Quản lý Quỹ đã xác nhận theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 41/2021/TT-BTC. Biên bản xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Quản lý Quỹ thực hiện xuất quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế theo quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ và Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ.

Về việc bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ, thực hiện nguyên tắc bảo toàn và phát triển Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ kế hoạch chi của Bộ Y tế, khả năng nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 và tình hình thị trường, trong tháng 9/2021, Ban Quản lý Quỹ tiếp tục tổ chức thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy trình gửi tiền quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19. Đồng thời, toàn bộ các khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn của Quỹ đều là nguồn thu của Quỹ, được tổng hợp trong các báo cáo tài chính Quỹ và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Về Báo cáo tài chính của Quỹ, định kỳ, Quỹ thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Quỹ, Báo cáo thực hiện thu chi Quỹ theo các mẫu biểu tại Phụ lục Thông tư 41/2021/TT-BTC. Nội dung công khai báo cáo tài chính Quỹ bao gồm: Số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại. Hiện nay, Quỹ đã lập và gửi các báo cáo của tháng 6, 7, 8 theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)