(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu hình thành cơ sở pháp lý để thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (NSNN), dự kiến sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo Đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động và giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN. Trong đó, Bộ đã tổng kết những kết quả đạt được của các quỹ này, đồng thời chỉ rõ các tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14, trong đó yêu cầu Chính phủ sớm nghiên cứu hình thành cơ sở pháp lý để thống nhất quản lý các quỹ này.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang tổ chức triển khai nhiệm vụ này, dự kiến sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2020.