(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện đầu tư) Dự án Xây dựng mới trạm 220/110kV Đại Mỗ và nhánh rẽ 220kV với tổng mức đầu tư 889,738 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ 5 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu 8 Xây dựng trạm (giá gói thầu 103,3 tỷ đồng); Gói thầu 9 Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị toàn trạm (giá gói thầu 265,5 tỷ đồng); Gói thầu 10 Cung cấp máy biến áp 220kV, 110kV và máy biến áp tự dùng (giá gói thầu 125,8 tỷ đồng); Gói thầu 11 Xây dựng tuyến cáp ngầm 220kV, 110kV (giá gói thầu 294,9 tỷ đồng); Gói thầu 12 Tư vấn giám sát thi công công trình (giá gói thầu 4,3 tỷ đồng).