(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đến hết ngày 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 1.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý IV/2018, tổng số trích Quỹ BOG là 2.104,433 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV là 1.642,717 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2018 là 3,577 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, số dư đến hết quý I/2018 (đến hết ngày 31/3/2018) là 4.526,141 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2018 (đến hết ngày 30/6/2018) là 3.812,378 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2018 (đến hết ngày 30/9/2018) là 3.039,169 tỷ đồng.