(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa quyết định phân bổ 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để cấp kinh phí cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 được hỗ trợ kinh phí, bao gồm: xã Xuân Thủy, xã Sơn Thủy, thị trấn Cam Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch), xã Quảng Liên (huyện Quảng Trạch), xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn), xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa); 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 cũng được phân bổ kinh phí là xã Đồng Trạch và xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch).