(BĐT) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa có thông báo, Liên danh bảo hiểm do Bảo hiểm PVI đứng đầu là nhà thầu trúng thầu “Chương trình bảo hiểm thân tàu toàn bộ đội tàu Vinalines thời hiệu 2018/2019”.

Theo đó, Liên danh sẽ cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân tàu cho 61 tàu thuộc 6 đội tàu của Vinalines với tổng giá trị bảo hiểm năm 2018 - 2019 là 438 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng) và tổng trọng tải là 1.393.374 DWT.

Đứng đầu Liên danh là Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Các thành viên còn lại bao gồm: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex và Tổng công ty CP Bảo Minh.

Đây là năm thứ 2 Vinalines tổ chức đấu thầu tập trung cho đội tàu này và trong cả 2 năm, PVI đều đứng đầu Liên danh bảo hiểm. Trước đó, PVI đã nhiều năm là nhà bảo hiểm gốc cho các đội tàu của Vinalines. Việc tiếp tục được lựa chọn cung cấp dịch vụ bảo hiểm này là minh chứng cho kinh nghiệm và năng lực tài chính của PVI. Đồng thời, việc trúng thầu cũng thể hiện chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp này trong việc thu xếp chương trình bảo hiểm tốt, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và việc giải quyết bồi thường hợp lý, kịp thời hỗ trợ chủ tàu khắc phục khó khăn tài chính.

Trong năm 2017, theo yêu cầu của Vinalines, PVI đã phối hợp với các bên có liên quan tổ chức Hội thảo Bảo hiểm cho các đơn vị thành viên của Vinalines. Ngoài bảo hiểm thân tàu, PVI cũng là nhà bảo hiểm gốc cho các đơn bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu (Bảo hiểm P&I) đối với các tàu của các đơn vị thành viên thuộc Vinalines. Đồng thời, doanh nghiệp này còn là nhà bảo hiểm đại diện cho khách hàng làm việc với các Hội P&I quốc tế lớn trên thế giới để bảo đảm các quyền lợi của chủ tàu trong hành trình hàng hải quốc tế.

Hiện tại, Tổ chức xếp hạng quốc tế A.M Best xếp hạng năng lực tài chính của PVI ở mức B++ (Tốt). Ngoài ra, PVI còn được Forbes Việt Nam vinh danh trong Danh sách “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”; tổ chức đánh giá thương hiệu quốc tế Brand Finance bình chọn trong danh sách "50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam".

Năm 2017, tổng doanh thu của PVI đạt 8.953 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 683,5 tỷ đồng, vượt 18% chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó.