Ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Ông Lê Minh Ngân chủ trì một cuộc họp tại Quảng Bình.

Ông Lê Minh Ngân chủ trì một cuộc họp tại Quảng Bình.

Theo đó, tại Quyết định số 243/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Lê Minh Ngân (SN 1969), là Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Lê Minh Ngân là Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Theo Dân trí