(BĐT) - Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) sáng 11/1 tại Hà Nội, Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh cho biết, năm 2016, toàn ngành đã triển khai gần 6.600 cuộc thanh tra hành chính và 252.600 cuộc thanh tra và thanh tra chuyên ngành.
4.000 ha đất vi phạm đã bị kiến nghị thu hồi qua thanh tra năm 2016. Ảnh: Hiền Lê

4.000 ha đất vi phạm đã bị kiến nghị thu hồi qua thanh tra năm 2016. Ảnh: Hiền Lê

Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 59.000 tỷ đồng, 4.000 ha đất; kiến nghị thu hồi 38.000 tỷ đồng, xuất toán và loại khỏi giá trị quyết toán cũng như đề nghị cơ quan chức năng xử lý 21.400 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1.763 tập thể và cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 90 vụ, 138 đối tượng, chấn chỉnh quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Về công tác tiếp công dân, trong năm 2016, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp trên 363.000 lượt công dân với 187.000 vụ việc. Các cơ quan hành chính các cấp cũng đã giải quyết 23.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém mà ngành thanh tra cần khắc phục trong năm 2017. Cụ thể đó là chất lượng kết luận một số cuộc thanh tra chưa cao, chưa huy động được ý kiến phản biện, góp ý chuyên sâu của các chuyên gia; việc phát hiện và xử lý tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế…

Về nhiệm vụ mà ngành thanh tra cần thực hiện trong năm 2017, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo cơ quan thanh tra thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, gắn với thanh tra đột xuất để làm rõ các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết chuyển xử lý hình sự các vụ việc có dấu hiệu rõ ràng, đồng thời thanh tra đến cùng vụ việc, kiên quyết thu hồi tài sản do phạm tội mà có.