Thanh tra ngành GTVT thu hồi hơn 266 tỷ đồng

(BĐT) - Năm 2018, Thanh tra Bộ GTVT đã triển khai 50 cuộc thanh tra, kiểm tra (25 cuộc hành chính, 25 cuộc chuyên ngành). Đến nay, 46/50 cuộc đã kết thúc; đã ban hành 39 kết luận thanh tra, kiểm tra.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, những tồn tại, hạn chế, sai phạm của các chủ thể có liên quan; kiến nghị xử lý, thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) số tiền trên 10,76 tỷ đồng và các xử lý kinh tế khác; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ GTVT đã theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; theo dõi thu hồi nộp NSNN với số tiền trên 7,6 tỷ đồng. Trong năm 2018, tổng cục, các cục chuyên ngành và thanh tra các sở GTVT đã thực hiện 86.418 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt 69.568 vụ vi phạm với số tiền trên 248 tỷ đồng.

         

Khánh Ngọc