Thanh tra Chính phủ đề nghị báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong thời kỳ từ ngày 1/8/2018 - 31/7/2019. Thời hạn nộp báo cáo là ngày 10/8/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nội dung báo cáo công tác phòng chống tham nhũng gồm: báo cáo công tác triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng 2018; đánh giá tình trạng tham nhũng tại đơn vị, bộ, ngành, địa phương.

TTCP cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh giá về số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, thiệt hại do tham nhũng gây ra được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng và việc khắc phục thiệt hại do tham nhũng gây ra; đồng thời đánh giá bất cập từ chính sách, pháp luật cũng như công tác tổ chức thực hiện dẫn đến giảm hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

 

Tuấn Dũng