Thanh tra Chính phủ công khai kết luận thanh tra tại tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ vừa công khai Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2006 đến hết năm 2017.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tổng số tiền sai phạm về tài chính được phát hiện là 6,129 tỷ đồng (tiền sử dụng đất của một số dự án phải nộp bổ sung do UBND tỉnh Phú Thọ xác định giá đất không đúng quy định); số tiền còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ năm 2006 - 2017 sau thời điểm thanh tra là 29,038 tỷ đồng; tổng sai phạm về tài chính ở các gói thầu được kiểm tra là 42,852 tỷ đồng; tổng số tiền sai phạm về tài chính trong hoạt động khoáng sản được phát hiện là 24,163 tỷ đồng…

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chú ý việc thu hồi số tiền các khoản sai phạm về kinh tế đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong Kết luận thanh tra cũng như việc tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng với các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

 

Tuấn Dũng