Phát hiện vi phạm về kinh tế gần 68.000 tỷ qua thanh tra

(BĐT) - Theo Thanh tra Chính phủ, trong năm 2017, ngành thanh tra đã triển khai trên 7.500 cuộc thanh tra hành chính và trên 237.200 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 68.000 tỷ đồng, 17.580 ha đất; đã kiến nghị thu hồi trên 43.300 tỷ đồng, 4.940 ha đất…
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được chú trọng với nhiều giải pháp thực hiện từ tuyên truyền, phòng ngừa đến xử lý hành vi tham nhũng. Trong đó, đã ban hành mới 2.560 văn bản, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.465 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 2.532 cuộc kiểm tra về thực hiện các tiêu chuẩn, định mức; đã phát hiện 111 vụ việc với 54 người vi phạm, kiến nghị thu hồi trên 34 tỷ đồng.

Tuy vậy, công tác thanh tra vẫn còn những tồn tại, hạn chế như việc triển khai kế hoạch thanh tra của một số địa phương, bộ, ngành còn chậm; một số vấn đề bức xúc của xã hội chưa được tập trung thanh tra làm rõ và xử lý kịp thời; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa còn thiếu đồng bộ nên tác dụng còn hạn chế…                

Hải Đăng