Năm nay dự kiến xây dựng 29 dự án luật, pháp lệnh

(BĐT) - Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2018, dự kiến Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018 đối với 11 dự án, trong đó, đề nghị rút ra khỏi Chương trình 1 dự án luật, lùi thời hạn trình 1 dự án luật và đề nghị bổ sung vào Chương trình 9 dự án luật mới. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Như vậy, sau khi điều chỉnh, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2018 sẽ là 29 dự án (tăng 7 dự án so với Nghị quyết số 34/2017/QH14).

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp dự kiến đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 gồm 21 dự án.

Đối với các dự án luật đã thẩm định nhưng chưa trình Chính phủ xem xét, thông qua theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp vẫn tổng hợp và đề xuất Chính phủ xem xét tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2018.

                

Hải Đăng