Kiến nghị thu hồi 2.968 tỷ đồng qua giải quyết khiếu nại

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa cho biết, năm 2018, toàn ngành thanh tra đã giúp các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp 394.224 lượt công dân; tiếp nhận 308.117 đơn; xử lý 177.709 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 23.573 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83,7%.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 2.968 tỷ đồng, 100 ha đất; trả lại quyền lợi cho 1.505 người, kiến nghị xử lý hành chính 469 người, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ, 8 đối tượng.

TTCP cũng cho biết, trong năm 2019, TTCP sẽ tiếp tục thực hiện thành lập tổ công tác giải quyết một số vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài nổi cộm.

Tuấn Dũng