Khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam

(BĐT) - Dự kiến vào ngày 10/9, Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) - cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam sẽ công bố Báo cáo Khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam - YIS 2019.
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Theo TT, với gần một nửa dân số ở độ tuổi dưới 30, thanh niên chiếm một phần quan trọng trong tổng dân số Việt Nam. Do đó, khả năng thực hành, thúc đẩy liêm chính và sự tham gia của thanh niên trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
Báo cáo YIS 2019 do TT tiến hành sẽ chỉ ra liêm chính có ý nghĩa thế nào với thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, đồng thời cung cấp các dữ liệu chi tiết liên quan đến hiểu biết của thanh niên về khái niệm liêm chính cũng như cách họ ứng xử với tham nhũng.

Minh Thông