Còn 14.468 container phế liệu tại các cảng biển

(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 26/4/2019, số container phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển là 14.468 container, giảm 2.748 container so với tháng trước.
So với tháng trước, số container phế liệu tại các cảng biển đã giảm 2.748 container. Ảnh minh họa: Internet
So với tháng trước, số container phế liệu tại các cảng biển đã giảm 2.748 container. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, hiện số lượng container lưu giữ tại cảng dưới 30 ngày là 4.979 container; số container lưu tại kho, bãi, cảng từ 30 đến 90 ngày là 620 container; số lượng tồn đọng lưu giữ trên 90 ngày là 8.869 container, giảm 594 container so với tháng trước.

Liên quan đến việc xử lý phế liệu tồn đọng tại các cảng biển, trong tháng 4 Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành Công văn số 3842/BTC- TCHQ ngày 1/4/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra thống kê và phương án xử lý hàng hóa là phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng biển.

Tổng cục Hải quan cũng đã có Công văn số 4324/BTC-TCHQ ngày 11/4/2019 gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng gửi hàng loạt công văn tới các Bộ, UBND tỉnh thành phố để thành lập Tổ công tác chuyên ngành theo chỉ đạo tại Công văn 2227/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ.

Tiếp đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày16/4/2019 chỉ đạo các đơn vị thực hiện tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu chất thải và chống buôn lậu, gian lận thương mại trong nhập khẩu phế liệu; hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc khai sửa, bổ sung Manifest về tên người nhận hàng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu.

Về công tác kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan cũng đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát tổng thể và xây dựng tiêu chí về thành lập địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung: Tổng cục Hải quan đã gửi Tờ trình số 43/TTr-TCHQ-GSQL ngày 23/1/2019 về việc giao Tổng cục Hải quan xây dựng tiêu chí thành lập, giải thể các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung trình Bộ Tài chính ký ban hành trong tháng 5/2019.

Lê Hường