(BĐT) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sử dụng thẻ chi trả (thẻ điện tử) trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng; mang lại tiện ích về quản lý đối tượng, minh bạch thông tin, thuận lợi cho người thụ hưởng.
Việc sử dụng Thẻ chi trả đã đem lại thuận lợi cho người hưởng

Việc sử dụng Thẻ chi trả đã đem lại thuận lợi cho người hưởng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua hệ thống Bưu điện năm 2019.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình chi trả, quản lý hưởng, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính.

Cụ thể, sau thời gian triển khai thí điểm tại Hà Nội và Hải Dương, phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt, năm 2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai trên toàn quốc sử dụng thẻ lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (thẻ chi trả).

Việc sử dụng thẻ chi trả đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng không phải xuất trình Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Điều này nhận được sự đánh giá tích cực từ phần lớn người hưởng, mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần giúp việc chi trả nhanh chóng, chính xác, kịp thời, giảm thời gian chờ đợi phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Hơn nữa, việc sử dụng thẻ chi trả mang đến nhiều thuận lợi cho công tác quản lý các dữ liệu, lịch sử chhi trả đều được lưu trữ đầy đủ, tra cứu thông tin người hưởng dễ dàng; thông tin chi trả được cập nhật vào hệ thống kết nối dữ liệu trực tiếp giữa hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện.

Đề cập đến kết quả thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho biết, năm 2019 có 3.175.221 người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện với số tiền bình quân khoảng 12.753 tỷ đồng/tháng.

Về các hình thức chi trả đang thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc chi trả tận nhà được áp dụng đối với người già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn, không ủy quyền cho người thân lĩnh thay được là 18.702 trường hợp với số tiền bình quân khoảng 80 tỷ đồng/tháng;

Chi qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM), đến hết năm 2019, toàn quốc có khoảng 19% số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và khoảng 40% người hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận chế độ qua tài khoản ATM...

Đánh giá về công tác chi trả, quản lý người hưởng qua hệ thống bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, tồn tại nhưng nhìn chung những tồn tại, hạn chế hàng năm đều được quan tâm, chỉ đạo kịp thời nên chất lượng phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Bưu điện rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình chi trả, thanh quyết toán theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng; Phấn đấu đến năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Song song với việc thí điểm phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ, phương thức chi trả hàng tháng vẫn tiếp tục được duy trì để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc nhận tiền lương của người hưởng.

Bưu điện vẫn tổ chức các điểm chi trả tập trung, hàng tháng người hưởng có thể lựa chọn phương án lĩnh phù hợp và thuận tiện với bản thân.

Theo ANTĐ