(BĐT) - Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu chất lượng cao (đợt 1) với tổng lượng cấp miễn trừ trong năm 2019 là 32.285 tấn dành cho 11 doanh nghiệp vừa được Bộ Công Thương vừa ban hành.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong số 11 doanh nghiệp được miễn trừ, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, Công ty TNHH Aqua Việt Nam, Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam và Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại Hưng Yên là 3 công ty có lượng tôn màu được cấp miễn trừ thuế tự vệ lớn nhất.

Vào tháng 5/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu (SG05). Ngày 9/2/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT. Căn cứ Mục 8 và Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931 nêu trên và Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018, Cục Phòng vệ thương mại đã nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất cho năm 2019.