(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ (Micco) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017. Theo đó, doanh thu của Micco đạt 1.195 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2016. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 12 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9,5 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2016 doanh nghiệp này ghi nhận lỗ 4 tỷ đồng.

Tinh đến thời điểm 31/3/2017, tổng dư nợ của Micco là 4.466 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.320 tỷ đồng, nợ dài hạn là 3.145 tỷ đồng.

Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.