(BĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, năm 2018, toàn Tỉnh đã tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng cho 147 gói thầu (chiếm 4,6% số lượng gói thầu). 
Lào Cai: Đấu thầu qua mạng tiết kiệm 4,8%

Tổng giá gói thầu của 147 gói thầu được đấu thầu qua mạng là 360,637 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 343,17 tỷ đồng, tiết kiệm 17,467 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,8%. Con số này cao hơn so với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các hình thức lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhưng thấp hơn con số tiết kiệm trung bình của các gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.

Lào Cai: Đấu thầu qua mạng tiết kiệm 4,8% ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, năm 2018, tỉnh Lào Cai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2.664 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước theo Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Luật Đấu thầu, tổng giá gói thầu là 3.157,073 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 3.062,36 tỷ đồng, tiết kiệm 94,713 tỷ đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm 3%).

Năm 2018, tỉnh Lào Cai có 432 gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, với tổng giá gói thầu là 162,093 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 160,552 tỷ đồng, tiết kiệm 1,541 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,95%.

Bên cạnh đó, năm 2018, tỉnh Lào Cai cũng tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 44 gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, với tổng giá gói thầu là 494,655 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 434,056 tỷ đồng, tiết kiệm 60,599 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm tới 12,25%.