(BĐT) - Theo báo cáo của Cục Thuế Lâm Đồng, đến hết tháng 9/2019, cơ quan này đã ban hành 719 quyết định xử lý sau thanh thanh tra, kiểm tra thuế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 70,6 tỷ đồng. Trong đó: truy thu 54,1 tỷ đồng, phạt và tiền chậm nộp là 16,5 tỷ đồng, truy hoàn 0,54 tỷ đồng; giảm lỗ 197,9 tỷ đồng và giảm khấu trừ là 8,9 tỷ đồng. Số tiền đã nộp  ngân sách nhà nước là 35,5 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện triệt để các đề án chống thất thu ngân sách…