(BĐT) - Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán nhưng chưa triển khai tại đơn vị. Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai, phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Theo kế hoạch, năm 2020, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 158 cuộc kiểm toán. Ảnh: Internet

Theo kế hoạch, năm 2020, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 158 cuộc kiểm toán. Ảnh: Internet

Ngày 19/3, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 333/CĐ-KTNN gửi các đơn vị trong toàn ngành về việc triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung Công điện nêu rõ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán, nhưng chưa triển khai quyết định kiểm toán tại đơn vị cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh Covid-19, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo đại hội đảng các cấp. Đồng thời, các đơn vị trực thuộc phải tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai, các đoàn, tổ kiểm toán phải tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch Covid-19; ưu tiên tạo điều kiện tốt nhất cho các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị được kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định dừng kiểm toán tại các đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết tại từng đoàn kiểm toán phù hợp với điều kiện cụ thể trong phòng, chống dịch Covid-19; có giải pháp đảm bảo an toàn cho kiểm toán viên, đoàn kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm toán tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch đã được công bố trước đó, trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung thực hiện 158 cuộc kiểm toán. Ngoài kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán 16 bộ, cơ quan trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án đầu tư xây dựng; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng an ninh và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, năm 2020, số cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước giảm khoảng 20% so với năm 2019 để tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán; bố trí đủ thời gian hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.