Kiểm toán Nhà nước cho rằng có nhiều quy định chưa rõ ràng xung quanh giá bán lẻ điện bình quân cũng như tần suất và mức điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa 2 lần liên tiếp.

Trong báo cáo trình Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cho biết, kết quả kiểm toán chuyên đề việc xác định giá và công khai giá bán điện giai đoạn 2014-2016 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan cho thấy, một số quy định hướng dẫn cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chưa sát với thực tiễn dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, định nghĩa về giá bán lẻ điện bình quân và giá bán điện bình quân cơ sở chưa rõ ràng, quy định về tần suất và mức điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa 2 lần liên tiếp chưa sát với thực tiễn biến động.

Bên cạnh đó, cơ quan kiểm toán cũng cho rằng, quyết định mức điều chỉnh giá điện còn lệ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của việc tăng giá đến tình hình kinh tế xã hội và điều hành vĩ mô, an sinh xã hội nên có thời điểm chưa sát với thực tiễn biến động của các yếu tố chi phí, giá thành. 

"Còn một số khoản chi phí của EVN như chênh lệch tỷ giá, khấu hao, chênh lệch cước phí vận chuyển khí... chưa được phản ánh đầy đủ trong phương án giá điện. Một số khoản thu khác như thu lãi tiền gửi (chi phí lãi vay đã tính vào giá thành), thu công suất phản kháng, thu cho thuê thiết bị điện nhưng chưa được xem xét quản trị để giảm mức điều chỉnh khi xác định giá bán điện", Kiểm toán Nhà nước cho hay. 

Ngoài ra, theo cơ quan kiểm toán, còn một số thiếu sót trong quản lý doanh thu, chi phí, giá thành điện cần được chấn chỉnh, khắc phục... 

Theo VnExpress