(BĐT) - Năm 2016, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện chi thường xuyên ước đạt 785.386 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), bằng 93,8% dự toán.
Năm 2016, ước chi cho đầu tư xây dựng cơ bản là 285.861 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Năm 2016, ước chi cho đầu tư xây dựng cơ bản là 285.861 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Kho bạc Nhà nước (KBNN), Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Kim Vân cho biết, năm 2016, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện chi thường xuyên ước đạt 785.386 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), bằng 93,8% dự toán. Thông qua kiểm soát chi, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 29.762 khoản chi chưa đủ thủ tục. Số tiền thực từ chối thanh toán là 43 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), toàn hệ thống kiểm soát ước chi trên 285.861 tỷ đồng, bằng 84,5% so với kế hoạch năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 119,2 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, năm 2016 là năm đầu tiên KBNN làm tổng quyết toán ngân sách 2014. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng KBNN vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, KBNN sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quy định liên quan đến Luật Ngân sách nhà nước sắp có hiệu lực ngay trong năm tới; cũng như lưu ý việc quản lý vốn đầu tư XDCB từ vốn ODA và vay ưu đãi, trong đó tập trung vào việc cấp phát vốn.

Đặc biệt, toàn hệ thống KBNN sẽ tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính bằng các dịch vụ công qua mạng, các dịch vụ trực tuyến tại các địa phương trên kết quả thí điểm thành công tại 5 địa phương trong năm qua.