Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), quý 1 năm 2017 thông qua kiểm soát chi đơn vị này đã phát hiện khoảng 2.400 khoản chi chưa đúng nguyên tắc tài chính.
 KBNN từ chối thanh toán hơn 13 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

KBNN từ chối thanh toán hơn 13 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Cụ thể, ước đến cuối tháng 3, KBNN trên địa bàn cả nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt trên 183.580 tỷ đồng, bằng hơn 20% dự toán chi thường xuyên năm 2017.

Đồng thời, KBNN cũng đã kiểm soát nguồn vốn chi trong lĩnh vực đầu tư XDCB giải ngân qua hệ thống KBNN năm 2017 và kể cả lũy kế của 2016 ước đạt hơn 40.370 tỷ đồng, đạt gần 14% so với kế hoạch giao giải ngân vốn năm 2017, bao gồm cả vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Thông qua kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư XDCB phát hiện khoảng 2.400 khoản chi chưa đúng nguyên tắc tài chính. Trên cơ sở phân tích các khoản chi, KBNN yêu cầu bổ sung thủ tục theo quy định một số khoản chi chưa đủ thủ tục, đồng thời từ chối thanh toán hơn 13 tỷ đồng chi sai nguyên tắc. Trong đó, có 3,5 tỷ đồng chi thường xuyên và 9,6 tỷ đồng chi đầu tư XDCB do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, và một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Theo Kinhtedothi.vn