Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 22/2/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 1
Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 2
Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 5

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chuyên đề