[Infographic] 15 gia tộc giàu có nhất châu Á năm 2023

(BĐT) - Theo Bloomberg, 15 gia tộc giàu có nhất châu Á có tài sản hơn 400 tỷ USD. Dưới đây là những gia đình có tổng tài sản lớn nhất, loại trừ tài sản thế hệ thứ nhất (chẳng hạn như Jack Ma của Alibaba) và tài sản chỉ có một người thừa kế.
Nguồn: VisualCapitalist

Nguồn: VisualCapitalist

Chuyên đề