(BĐT) - Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (HARACO - Bên mời thầu) vừa thông báo hủy thầu Gói thầu số 5 Cung cấp 200 bộ giá chuyển hướng toa xe hàng khổ đường 1.000 mm và 200 bộ đầu đấm móc nối thuộc Dự án Đóng mới toa xe hàng - 100 toa xe H khổ đường 1.000 mm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, ngày 12/9 - 3/10/2019, Bên mời thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu nêu trên. Giá gói thầu được phê duyệt là 64,083 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo thông báo hủy thầu, Bên mời thầu cho biết, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Tuy nhiên, tất cả các hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của các nhà thầu tham dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT. Cụ thể, HSDT của Công ty TNHH Điện máy Chiến Thắng NG không cung cấp giấy chứng nhận sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn AAR cấp cho đầu đấm, giá chuyển hướng; không cung cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm đường sắt đầu đấm móc nối, giá chuyển hướng của đơn vị ủy quyền bán hàng cho nhà thầu; không có bản vẽ đầu đấm móc nối, giá chuyển hướng trong HSDT.

HSDT của Liên danh Công ty CP Thương mại và Đầu tư xây dựng Tam Nguyên - Thịnh Phát cũng không đáp ứng do không cung cấp giấy chứng nhận sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn AAR cấp cho đầu đấm.

Bên mời thầu đang tiến hành mời các nhà thầu đến nhận lại hồ sơ đề xuất tài chính và bảo đảm dự thầu trước khi chuẩn bị các thủ tục để tổ chức đấu thầu lại gói thầu này.