(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 38 phiên đấu thầu trong tháng 8/2018, huy động được tổng cộng 17.340 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), tăng 9,9% so với tháng 7/2018. 
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 16.060 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.280 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 8 đạt 41,09%. Khối lượng đặt thầu của tháng 8 gấp 1,4 lần khối lượng gọi thầu.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 4,90 - 5,00%/năm, 5 năm trong khoảng 3,50 - 5,10%/năm, 7 năm là 3,90%/năm, 10 năm trong khoảng 4,50 - 5,60%/năm, 15 năm trong khoảng 4,81 - 6,00%/năm. So với tháng 7/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên hầu hết các kỳ hạn: 5 năm (tăng 0,05%/năm), 10 năm (tăng 0,12%/năm), 15 năm (tăng 0,09%/năm), kỳ hạn 7 năm giữ nguyên lãi suất so với tháng 7/2018.

Trên thị trường thứ cấp tháng 8/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 560 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch hơn 62,57 nghìn tỷ đồng, tăng 0,27% về giá trị so với tháng 7/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 847 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 84,6 nghìn tỷ đồng, giảm 8,5% về giá trị so với tháng 7/2018.