(BĐT) - Ngày 30/1/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 4.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 5.948 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Tường Lâm

Ảnh minh họa: Tường Lâm

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,80%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Đối với kỳ hạn 10 năm, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất 4,80%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 4,80%/năm.

Cuối cùng, huy động được 448,5 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 20 năm với lãi suất trúng thầu 5,59%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trong tháng 1, KBNN huy động được 36.343,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.