(BĐT) - Ngày 7/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu huy động được 7.646 tỷ đồng, lãi suất giảm mạnh tại tất cả các kỳ hạn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Cụ thể, KBNN huy động thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất trúng thầu 2,66%/năm, giảm 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó vào ngày 30/9/2020.

Đối với trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm, số tiền huy động đạt 2.000 tỷ đồng với lãi suất 3,02%, giảm 0,24%/năm so với lãi suất trúng thầu trong phiên đấu thầu ngày 30/9/2020.

Đối với trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm, số tiền huy động đạt 646 tỷ đồng, với lãi suất 3,25%, giảm 0,23%/năm so với lãi suất trúng thầu trong phiên đấu thầu ngày 30/9/2020.

KBNN đã huy động được 236.345 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu kể từ đầu năm 2020.